Kategórie

POŽIADAŤ O CENOVÚ PONUKU

Žiaden produkt nebol pridaný

Zasielanie noviniek

OKULIARE A ŠTÍTY

Ochranné pomôcky pre ochranu zraku poskytujú ochranu pred rozprašovanými alebo roztrekovanými časticami, kvapalinami alebo prachom pred výparmi z chemických látok a žiarením.

Pre správny výber najvhodnejších okuliarov/štítov je potrebné:

- určiť druh rizika: rostrek, žiarenie alebo iné

- určit druh ochrany: ochranné okuliare, okuliare uzavreté (GOOGLES, ochranné štíty)

- zaznamenať ich vlastnosti: odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu, tónované sklo

- zvoliť typ šošovky: jednošošovkové alebo dvojšošovkové

- vybrať typ rámu: špeciálny dizajn, klasické

NORMY:

EN166: platí pre všetky druhy individuálnej ochrany zraku proti nebezpečenstvu poškodenia zraku, s výnimkou jadrového žiarenia,       röntgenového žiarenia, laserového žiarenia a infračerveného žiarenia, emitovaných z nízko tepelných zdrojov. Nevzťahuje sa na prostriedky na ochranu očí, pre ktoré existujú samostatné normy ( anti-laserová ochrana zraku, slnečné okuliare všeobecne atď.)

VÝZNAM SYMBOLOV:

1: Optická trieda, ktorá umožňuje permanentné používanie okuliarov

S: Zvýšená pevnosť: oceľová guľôčka o priemere 22 pri rýchlosti 5,1m/s.

F: Nízka nárazová energia: oceľová guľôčka o prieme 6 mm pri rýchlosti 45m/s ( maximálna ochrana pre ochranné okuliare)

B: Stredná nárazová energia: oceľová guľôčka o prieme 6 mm pri rýchlosti 120 m/s (maximálna ochrana pre ochranné okuliare uzavreté- GOOGLES)

A: Vysoká nárazová energia: oceľová guľôčka o prieme 6 mm pri rýchlosti 190 m/s (maximálna ochrana pre ochranné štíty)

3: Odolnosť proti kvapalinám (kvapôčky alebo roztrek)

4: Odolnosť proti veľkým prachovým časticiam ( o veľkosti >5 µm)

5: Odolnosť proti plynu a jemným prachovým časticiam ( o veľkosti < 5 µm)

8: Odolnosť proti skratu elektrickým oblúkom

9: Odolnosť pri rozstreku roztaveného kovu a prieniku horúcich pevných častíc

T: Častice o vysokej rýchlosti pri extrémnych teplotách

N: Odolnosť proti zahmlievaniu okuliarov

K: Odolnosť proti poškodeniu povrchu jemnými časticami ( proti poškriabaniu )

AS: Odolnosť proti poškriabaniu

AF: Odolnosť proti zahmlievaniu

EN175: Špecifikácia požiadaviek na bezpečnosť prostriedkov na ochranu zraku a tváre pri zváraní a podobných procesoch (rámy/držiaky filtrov)

EN169: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora filtrov určených na ochranu operátorov pri zváraní a príslušných technikách. Špecifikácia požiadaviek týkajúcich sa zváracích filtrov s dvojitým ochranným faktorom.

EN170: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora ochranných filtrov voči utrafialovému žiareniu.

EN172: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúch sa faktora ochranných filtrov voči slnečnému žiareniu (priemyselné použitie).

EN1731: Špecifikácie materiálov, koncepcie, účinnosti a skúšobných metód pre pomôcky na ochranu očí a tváre mriežkovaného typu určené na priemyselné použitie.

ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1-2003: Špecifikácie týkajúce sa všeobecných a minimálnych požiadaviek, skúšobných metód, výberu, používania a údržby pomôcok na ochranu zraku a tváre.

2 úrovne odolnosti:

"Basic Impact" - označenie Z87

"High Impact" - označenie Z87+