Kategórie

POŽIADAŤ O CENOVÚ PONUKU

Žiaden produkt nebol pridaný

Zasielanie noviniek

RESPIRÁTORY

Pre správny výber respirátora je potrebné:

- stanoviť druh škodlivín: prach, dym, atď...

- určiť toxickú látku

- lokalizovať a zaznamenať toxicitu (koncentráciu)

- porovnať s hraničnou hodnotouvystavenia výrobku ( LV alebo STEL)

- určiť typ filtra ( P1, P2 alebo P3) - pri tomto kroku je potrebné brať do úvahy prostredie, ktorému je pracovník vystavený( vlhkosť, teplota)

Označenie respirátora

Ochranný stupeň

FFP1 - nízka úroveň jemného prachu, oleja a vody typické pri ručnom brúsení, vŕtaní a rezaní

FFP2 - stredná úroveň jemného prachu, oleja a vody, ktoré vznikajú hlavne pri sádrovaní, brúsení dreva a pod...

FFP3 - najvyššia úroveň jemného prachu, oleja a vody, ktoré vznikajú hlavne pri práci s bio hazardmi vo farmaceutickom priemysle a pri práci s biologickými činiteľmi a vláknami.

OCHRANNÉ DÝCHACIE MASKY

- poskytujú ochranu proti respiračným útokom: dym, prach, hmla, plyn, para

Pri výbere správnej masky/polomasky vybavené jednou alebo dvomi filtračnými jednotkami je potrebné:

-- stanoviť druh škodlivín: prach, dym, plyn, výpary atď

-- určiť toxickú látku

-- stanoviť toxicitu ( koncentráciu)

-- jporovnať s hraničnou hodnotou vystavenia výrobku (LV alebo  STEL)

-- určiť typ filtrov: A, B, E, K  a ich triedu 1, 2, 3. K tomuto kroju je nutné prihliadať k prostrediu daného miesta vlhkosť a teplota).

Voľba filtra

NORMY

EN136: Celotvárové masky

Obsahuje laboratórne skúšky a praktické prevádzkové skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť voči teplote a nárazom, na nehorľavosť, odolnosť proti tepelnému žiareniu, ťahu a odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Okrem toho sa vizuálne kontroluje prítomnosť označenia a informácií a návodu od výrobcu.

EN140: Polomasky

Obsahuje laboratórne skúšky a praktické pracovné skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, proti teplote, na nehorľavosť a požiadavky na dýchací odpor.

EN14387: Plynové filtre a kombinované filtre

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN143: Filtre proti časticiam

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či filtre spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči teplote, vlhkému a koróznemu ovzdušiu a požiadavky na mechanickú odolnosť a na dýchací odpor.

EN149: Filtračné polomasky- respirátory

Obsahuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť proti nárazom, voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, voči teplote a požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

EN405: Filtračné polomasky s ventilmi a protiplynovými filtrami alebo kombinovanými filtrami

Špecifikuje laboratórne skúšky, ktorými sa kontroluje, či masky spĺňajú požiadavky na odolnosť pri manipulácií, proti opotrebovaniu a proti nárazom, požiadavky na nehorľavosť a na dýchací odpor.

NIOSH 95: Filtruje minimálne 95% čiastočiek(neolejových) nachádzajúcich sa vo vzduchu.

NIOSH 99: Filtruje minimálne 99% čiastočiek(neolejových) nachádzajúcich sa vo vzduchu.