Kategórie

POŽIADAŤ O CENOVÚ PONUKU

Žiaden produkt nebol pridaný

Zasielanie noviniek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Predávajúcim je spoločnosť PEDA s.r.o., Prievidzská 254 /26, 972 01 Bojnice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 32977/R, IČO: 46 955 739 , IČ DPH: SK2023675643,  tel. +421 903 509 188, e-mail: info@svetoopp.sk (ďalej len predávajúci).
 • Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 • Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 • Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

OBJEDNÁVKA

 • Objednávka vzniká v momente potvrdenia procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje o objednávke a zvoliť si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru čím sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.
 • Po zaslaní objednávky vám bude automaticky odoslaný e-mail s informáciou o prijatí objednávky označený ako „Potvrdenie objednávky“. Pokiaľ kupujúci e-mail s potvrdením objednávky nedostane, objednávka nebola s najväčšou pravdepodobnosťou v systéme uložená a predávajúci objednávku neobdržal.
 • E-mail obsahujúci „Potvrdenie objednávky“ obsahuje údaje o cene tovaru, údaje o spôsobe dodania tovaru, ako aj údaje potrebné pre zaplatenie tovaru.
 • V prípade, že v e-maile „Potvrdenie objednávky“ nájde kupujúci  akékoľvek nezrovnalosti je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky na +421 903 509 188 alebo na e-mailom na info@svetoopp.sk.
 • Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom ohľadom preverenia resp. dohodnutia detailov objednávky( termín doručenia....)
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hod od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku. V prípade stornovania objednávky po uplynutí 24 hod. od objednania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže dosiahnuť výšku až 35% z celkovej ceny objednaného tovaru.

 STORNO OBJEDNÁVKY zo strany predávajúceho

 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

a.) nie je možné tovar dodať z technických príčin v požadovanej lehote

b.) tovar je už vypredaný

c.) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

d.) ak sa výrazne zmenila cena od výrobcu / dodávateľa tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať    kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 • Ak už tovar bol uhradený zo strany kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar a manipulačný poplatok za dopravu tovaru.

CENA TOVARU

 • Ceny na e-shope sú uvádzané s DPH.
 • K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená aj od celkovej hmotnosti objednaného tovaru. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 • poskytnuté zľavy nie je možné kombinovať s inými ďalšími zľavami ( t.j. na akciový a výpredajový sortiment alebo zľavy ktoré pravidelne čerpajú zása ďalšie zľavy nevzťahujú)

 PLATBY

 • Platbu tovaru môže kupujúci uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

           - Platba na dobierku – platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru

           - Platba pri osobnom prevzatí tovaru na adrese spoločnosti

           - Platobným systémom CardPay ( platíte priamo pri objednávaní tovaru) CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra  banky.Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

           - Predfaktúrou/ prevodným príkazom alebo hotovostným vkladom na náš účet: Tatra banka Slovensko, a.s., č. účtu: 2945006435/1100.

 • Pri objednávke na e-shope nad 88 € s DPH je doprava zdarma, vo výnimočných prípadoch má predávajúci právo zmeniť z objktívnych príčin. O tejto zmene vás bude predávajúci vopred informovať.
 • Platba je možná iba v EUR.
 • Daňový doklad (faktúru/ pokladničný blok) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom pokiaľ nie je inak dohodnuté.
 • Pre objednávky s miestom dodania mimo Slovenska sa cena za dopravu stanovuje individuálne podľa hmotnosti balíka a miesta dodania.

DODACIE PODMIENKY

 • Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom.    Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s Obchodnými podmienkami.
 • Tovar bude vyexpedovaný okamžite po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. V prípade že tovar je expedovaný špedičnou spoločnosťou, bude vám doručený do 48 hod. od vyexpedovania zásielky. Zákazník je preto povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je potrebné spísať s vodičom protokol o škode, alebo okamžite ohlásiť predávajúcemu. Mechanické poškodenie dodaného tovaru v neporušenom obale je nutné okamžite nahlásiť. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.
 • Doprava je hradená zákazníkom. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg a maximálne rozmery jedného balíka sú: dĺžka 270 cm a súčet obvodu a dĺžky 330cm. Ťažšie zásielky nie je možné dodať týmto spôsobom.
 • Tovar po dohode je možné si vyzdvihnúť aj osobne na adrese predávajúceho.
 • Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 • V prípade certifikovaného výrobku bude kupujúcemu na požiadanie bude zaslaný aj certifikát od výrobcu s technickou špecifikáciou mailom alebo bude doručený spolu s tovarom.

 ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 • Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 • Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov . V prípade, že výrobca udáva kratšiu záručnú dobu ako sú štandardné 2-roky, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Záručná doba začína plynúť od dňom prevzatia tovaru.
 • záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry / s dokladom o zaplatení, inak nebude reklamácia prijatá. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
 • Postup reklamácie:

Kupujúci je povinný čo najskôr informovať predávajúceho o chybe tovaru:

 1. telefonicky (napr. v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 na telefónnom čísle zverejnenom na stránke e-shopu.

 2. e-mailom na adresu reklamacie@svetoopp.sk  

 3. poštou (zaslaním reklamačného protokolu( stiahni na našej stránke: na stiahnutie/dokumenty/reklamačný protokol) doklad o zaplatení/faktúra + očistený tovar poslať na adresu spoločnosti: PEDA s.r.o., Prievidzská 254/26, 972 01 Bojnice)

 4. osobne na adrese spoločnosti

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Registráciou a uzavretím zmluvy kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platných zákonov a v súlade predpisov v Slovenskej republiky.
 • Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.
 • Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a/alebo sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.