Kategórie

POŽIADAŤ O CENOVÚ PONUKU

Žiaden produkt nebol pridaný

Zasielanie noviniek

CHRÁNIČE SLUCHU A ZÁTKY DO UŠÍ

Pre výber správnych chráničov/zátiek je potrebné:

- ustanoviť povahu hluku: stály, premenlivý, prerušovaný, pulzujúci

- zmerať hlučnosť na pracovisku: intenzita(db) a frekvencia (hz)

- určiť čas expozície

- vypočítať potrebný útlm pre dosiahnutie prijateľnej úrovne( pozri smernicu 2003/10 ES)

Účinnosť sluchovej ochrannej pomôcky (jej úroveň tlmenia) musí byť prispôsobená zhodnotenému riziku na pracovisku. Hluk sa musí tlmiť na úroveň neškodnú pre zdravie a zároveňä nesmie uýívateľa odrezať od jeho pracovného prostredia (výstrahy a komunikácia....)

Ako použivať hodnoty tlmenia?

Užívateľ má k dispozícií 3 indikátory od najdednoduchšieho po najpresnejší:

  • SNR( simplified noise reduction): premerná hodnota útlmu
  • HML: hodnoty útlmu vyjadrené v závislosti od priemerných úrovní frekvencie:

H: útlm OOPP pri vysokých frekvenciách (vysoké tóny)

M: útlm OOPP pre stredných frekvenciách

L: útlm OOPP pri nízkych frekvenciách (nízke tóny)

  • APV (Assumed Protection Value): hodnoty útlmu vyjadrené 8 úrovniach ( pozri technický list predmetného výrobku)

Normy:

EN352: Požiadavky na bezpečnosť a skúšky

EN352-1: Mušľové chrániče sluchu

EN352-2: Zátkové chrániče sluchu

EN352-3: Nastaviteľné chrániče sluchu pripojiteľné k bezpečnostným prilbám

EN352-6: Chrániče sluchu s elektrickým audio vstupom

EN352-8: Chrániče sluchu so zábavnou audio funciou.

V týchto normách sú stanovené požiadavky na výrobu, návrh, funkčné charakteristiky a na skúšobné metódy. Normy rovnako stanovujú to, že musia byť poskytnuté informácie o príslušných charakteristikách.

EN458: Ochrana sluchu

ANSI (US American National Standards Institute) S3.19-1974: táto norma definuje skúšobné metódy umožňujúce stanoviť úroveň tlmenia hluku (NRR Noise Reduction Rating) ochrannej pomôcky podľa odporúčaní environmentálnej ochranej agentúry (US Environmental Protection Agency)